Bai na kontenido

Bai na kontenido

 SEKSHON 7

Kon Boso Por Eduká Boso Yunan

Kon Boso Por Eduká Boso Yunan

“E palabranan akí, ku mi ta ordená bo awe, mester ta riba bo kurason. Siña nan ku tur diligensia na bo yunan.”—Deuteronomio 6:6, 7

Ora Yehova a instituí bida di famia, el a duna mayornan e responsabilidat di kuida nan yunan. (Kolosensenan 3:20) Pues, bo responsabilidat komo mayor ta pa siña bo yu stima Yehova i eduk’é p’e bira un adulto responsabel. (2 Timoteo 1:5; 3:15) Bo tin ku haña sa tambe kiko ta biba den kurason di bo yu. Klaru ku bo mes ehèmpel ta masha importante. Si bo ke siña bo yu e Palabra di Yehova, e Palabra mester ta riba bo kurason promé.—Salmo 40:8.

 1 LAGA BO YUNAN SINTI KU SEMPER NAN POR PAPIA KU BO

LOKE BEIBEL TA BISA: “Tur hende mester ta kla pa skucha, slo pa papia.” (Santiago 1:19) Ta lógiko ku bo ke pa bo yunan sinti nan liber pa papia ku bo. Pa bo logra esei, nan mester sa ku bo ta kla pa skucha ora nan ke papia. P’esei, krea un ambiente di pas ku ta laga nan sinti ku nan por ekspresá nan mes sin miedu. (Santiago 3:18) Si nan ta pensa ku bo ta bai reakshoná muchu strèn òf ku lo bo no komprondé pa nan, nan lo no habri nan kurason ora nan ta papia ku bo. Tene pasenshi ku bo yunan i semper keda bisa nan kuantu bo ta stima nan.—Mateo 3:17; 1 Korintionan 8:1.

LOKE BO POR HASI:

  • Ora bo yunan ke papia, saka tempu pa skucha nan

  • Kòmbersá regularmente ku bo yunan, i no únikamente ora tin problema

2 PURBA DI KOMPRONDÉ LOKE NAN KE BISA REALMENTE

LOKE BEIBEL TA BISA: “E palabranan di boka di un hende ta awa hundu.” (Proverbionan 18:4) No ta tur ora mucha ta ekspresá loke realmente nan ta sinti. P’esei mes bo tin ku purba di komprondé, no solamente loke nan bisa, pero loke realmente nan ta sinti tambe. Ta normal ku hóbennan ta eksagerá òf bisa kos ku nan no ta men di bèrdat. Beibel ta bisa: “Esun ku respondé promé ku e skucha, esei ta bobedat.” (Proverbionan 18:13) P’esei, no rabia lihé.—Proverbionan 19:11.

LOKE BO POR HASI:

  • Ora bo yu ta na palabra, hasi bo bèst pa bo no interumpié, i, maske kiko e bisa, no pèrdè kabes

  • Purba di kòrda kon abo tabata sinti tempu ku bo tabatin su edat i kiko tabata parse importante pa bo e tempu ei

 3 TRAHA KOMO TIM

LOKE BEIBEL TA BISA: “Mi yu, tende e instrukshon di bo tata, i no bandoná e siñansa di bo mama.” (Proverbionan 1:8) Yehova a duna tantu tata komo mama outoridat riba nan yunan. Boso tin ku siña boso yunan respetá i obedesé boso tur dos. (Efesionan 6:1-3) Un yu ta ripará si su mayornan no ta “kompletamente uní den mesun pensamentu.” (1 Korintionan 1:10) Si boso no ta di akuerdo ku otro, no diskutí e asuntu dilanti di e muchanan; esei por pone nan pèrdè rèspèt pa boso komo mayor.

LOKE BO POR HASI:

  • Papia i kumbiní kon boso lo disipliná boso yunan

  • Si abo ku bo kasá tin diferente opinion tokante kon pa entrená boso yunan, trata di komprondé bo kasá su punto di bista

 4 PLANIA ADELANTÁ

LOKE BEIBEL TA BISA: “Instruí un mucha den e kaminda ku e mester kana.” (Proverbionan 22:6) No ta pa kasualidat un yu ta bon eduká. Boso mester plania kon boso lo eduká i disipliná boso yunan. (Salmo 127:4; Proverbionan 29:17) Pero disiplina no ta kastigu so. E ta enserá yuda boso yunan komprondé pakiko tin sierto regla. (Proverbionan 28:7) Ademas, siña nan stima e Palabra di Yehova i komprondé su prinsipionan. (Salmo 1:2) Esei lo yuda nan desaroyá un bon konsenshi.—Hebreonan 5:14.

LOKE BOSO POR HASI:

  • Hasi sigur ku boso yunan ta mira Dios komo un Persona real ku nan por konfia

  • Yuda nan siña identifiká i evitá kosnan ku por pone nan kai den inmoralidat, por ehèmpel kosnan riba Internet òf retnan sosial. Siña nan kon evitá hende ku ta abusá seksualmente di mucha

    “Instruí un mucha den e kaminda ku e mester kana”

For di infansia e mayornan ta siña nan yu hòmber stima Yehova i ta yud’é progresá te na boutismo