Bai na kontenido

Bai na kontenido

Relato 114: Fin di Tur Maldat

Relato 114: Fin di Tur Maldat

KIKO bo ta mira aki? Sí, un ehérsito riba kabai blanku. Pero wak di unda nan ta bini. E kabainan ta bahando for di shelu riba nubia! Di bèrdat tin kabai den shelu?

Hesus komo Rei den shelu

Nò, nan no ta kabai di bèrdat. Nos sa esei pasobra kabai no por kore riba nubia, no ta bèrdat? Pero Beibel ta menshoná kabai den shelu sí. Bo sa pakiko?

Ántes nan tabata usa kabai hopi den guera. P’esei Beibel ta papia di personanan riba kabai ku lo baha for di shelu, pa mustra ku Dios tin un guera pa bringa kontra hende riba tera. Bo sa e nòmber di e lugá di e bataya? Armagedón. Esei ta e guera ku lo destruí tur maldat aki riba tera.

Hesus ta Esun ku lo hiba delantera den e guera na Armagedón. Kòrda ku Yehova a skohe Hesus pa ser rei di Su gobièrnu. P’esei Hesus tin un korona bistí. I e spada ta mustra ku lo e mata tur enemigu di Dios. Mester sorprendé nos pa sa ku Dios lo destruí tur mal hende?

Wak Relato 10. Kiko bo ta mira einan? Sí, e diluvio grandi ku a destruí tur mal hende. Ken a manda e diluvio ei? Yehova Dios. Awor wak Relato 15. Kiko a sosodé? Yehova a manda kandela pa destruí Sodoma i Gomora.

Bai na Relato 33. Mira loke a sosodé ku e kabainan i e garoshinan di guera di e egipsionan. Ken a pone e awa bin bèk i tapa nan? Yehova. El a hasi esei pa protehá su pueblo. Wak Relato 76. Ei bo ta mira ku Yehova a laga nan destruí asta su pueblo, e israelitanan, debí na nan maldat.

Pues anto, no mester sorprendé nos ku Yehova lo manda su ehérsito selestial pa pone fin na tur maldat riba tera. Pero djis imaginá bo kiko esei lo kier men! Bira e blachi i laga nos mira.

Revelashon 16:16; 19:11-16.Pregunta

 • Pakiko Beibel ta papia di kabai den shelu?
 • Kon yama e guera ku Dios ta bai bringa kontra mal hende riba tera, i ki propósito e guera ei tin?
 • Ken ta Esun riba e plachi ku ta bai dilanti den e guera, pakiko e tin un korona bistí, i kiko su spada ta nifiká?
 • Si nos bolbe wak Relato 10, 1533, pakiko nos no mester keda straño ku Dios ta bai destruí mal hende?
 • Kon Relato 3676 ta mustra nos ku Dios lo destruí mal hende asta si nan ta bisa ku nan ta ador’é?

Preguntanan adishonal

 • Lesa Revelashon 19:11-16.

  Kon e Skritura ta mustra bon kla ku ta Hesukristu ta e ginete riba e kabai blanku? (Rev. 1:5; 3:14; 19:11; Isa. 11:4)

  Kon e spatnan di sanger riba e paña di Hesus ta konfirmá ku su viktoria lo ta desisivo i kompletu? (Rev. 14:18-20; 19:13; Isa. 63:1-6)

  Ken probablemente lo ta inkluí den e ehérsito ku lo sigui Hesus riba su kabai blanku? (Rev. 12:7; 19:14; Mat. 25:31, 32)