Bai na kontenido

Bai na kontenido

Relato 63: Salomon e Rei Sabí

Relato 63: Salomon e Rei Sabí

SALOMON tabata un tiner ora el a bira rei. E tabata stima Yehova, i a sigui e bon konseho ku su tata David a dun’é. Yehova tabata gusta Salomon, i p’esei un anochi el a bis’é den un soño: ‘Salomon, kiko bo ke pa mi duna bo?’

Salomon a kontestá: ‘Yehova mi Dios, mi ta hopi yòn i mi no sa kon pa goberná. P’esei, duna mi sabiduria pa mi goberná bo pueblo bon.’

Yehova a gusta loke Salomon a pidi. P’esei el a bisa: ‘Dor ku bo a pidi sabiduria i no un bida largu ni rikesa, lo mi duna bo mas sabiduria ku kualke hende ku a yega di biba. Pero, tambe lo mi duna bo loke bo no a pidi, sí, lo mi duna bo rikesa i gloria.’

Poko tempu despues dos hende muhé a bini serka Salomon ku un problema difísil. Un di nan a bisa: ‘Ami i e señora aki ta biba den e mesun kas. Mi a duna lus na un yu hòmber, i dos dia despues e tambe a duna lus na un yu hòmber. Anto un anochi su yu a muri. Pero miéntras ku mi tabata na soño, el a pone su yu morto banda di mi i a bai ku mi yu. Ora mi a lanta i a wak e yu morto, mi a mira ku no ta esun di mi.’

Anto e otro señora a bisa: ‘Nò! E yu bibu ta di mi, i esun morto ta di dje!’ E promé señora a bisa: ‘Nò! E yu morto ta di bo, i esun bibu ta di mi!’ Asina e dos señoranan a keda pleita. Kiko Salomon lo a hasi?

El a pidi un spada, i ora e hòmber a yega kuné, el a bisa: ‘Kòrta e yu bibu na dos i duna kada muhé mitar.’

E berdadero mama a grita: ‘Nò! Por fabor, no mata e yu. Dun’ele!’ Pero e otro señora a bisa: ‘No duna ningun di nos e yu. Kòrt’é na dos.’

Rei Salomon ta solushoná un problema difísil

Finalmente Salomon a bisa: ‘No mata e yu! Dun’é na e promé señora. E ta su berdadero mama.’ Salomon sa esei pasobra e berdadero mama a stima su yu asina hopi ku el a keda dispuesto pa dun’é na e otro señora pa e no wòrdu matá. Ora hende a tende kon Salomon a solushoná e problema, nan a keda kontentu ku nan tabatin un rei asina sabí.

Durante e gobernashon di Salomon, Dios a bendishoná e pueblo dor di hasi e tera produsí un abundansia di trigu i sebada, wendrùif i figu i otro kuminda. E pueblo a bisti bon i a biba den bon kas. Tabatin mas ku sufisiente di tur kos bon pa tur hende.

1 Reinan 3:3-28; 4:29-34.Pregunta

 • Kiko Yehova a puntra Salomon, i kon el a kontestá?
 • Debí ku Yehova a gusta loke Salomon a pidi, kiko el a primintí di duna Salomon?
 • Ki problema difísil dos hende muhé a presentá na Salomon?
 • Manera bo por mira riba e plachi, kon Salomon a resolvé e problema?
 • Kon e reinado di Salomon tabata, i dikon?

Preguntanan adishonal

 • Lesa 1 Reinan 3:3-28.

  Kiko hòmbernan ku a risibí responsabilidat den Dios su organisashon awe por siña for di e ekspreshon sinsero di Salomon na 1 Reinan 3:7? (Sal. 119:105; Pro. 3:5, 6)

  Kon e petishon di Salomon ta un bon ehèmpel di kosnan ku nos por pidi p’e den orashon? (1 Rei. 3:9, 11; Pro. 30:8, 9; 1 Juan 5:14)

  E manera ku Salomon a trata ku e pleitu entre e dos hende muhénan ta duna nos ki siguransa pa futuro relashoná ku e reinado di Hesukristu, e Salomon Mayor? (1 Rei. 3:28; Isa. 9:6, 7; 11:2-4)

 • Lesa 1 Reinan 4:29-34.

  Kon Yehova a kontestá Salomon su petishon pa un kurason obediente? (1 Rei. 4:29)

  En bista di e esfuersonan ku hende a yega di hasi pa tende e sabiduria di Salomon, ki aktitut nos mester tin tokante estudio di e Palabra di Dios? (1 Rei. 4:29, 34; Juan 17:3; 2 Tim. 3:16)