Bai na kontenido

Bai na kontenido

4. Ken Hesukristu Ta?

4. Ken Hesukristu Ta?

1 HESUS TA E MESÍAS

“Abo ta Kristu.”—Mateo 16:16

Kon nos por sa ku Hesus ta e Mesías?

2 HESUS TABATA UN ANGEL PROMÉ KU EL A BINI NA TERA

“Mi . . . a baha for di shelu.”—Huan 6:38

Kiko Hesus a hasi tempu ku e tabata den shelu?

  • Kolosensenan 1:15, 16

    Yehova a krea Hesus promé; el a krea tur otro kos pa medio di Hesus. Hesus a pasa míles di miónes di aña ta siña di su Tata.

  • Lukas 1:30-35

    Yehova a manda Hesus na tera.

3 HESUS TA STIMA HENDE

“Laga e muchanan bini serka mi.”—Marko 10:14

Ki kualidat di Hesus bo gusta mas?

4 SEMPER HESUS TA HASI DIOS SU BOLUNTAT

“Mi a . . . kaba ku e trabou ku bo a duna mi pa hasi.”—Huan 17:4

Kon e ehèmpel di Hesus ta yuda nos keda fiel?