Bai na kontenido

Bai na kontenido

12. Kon Bo Por Bira Amigu di Dios?

12. Kon Bo Por Bira Amigu di Dios?

1 AMIGUNAN DI YEHOVA TA OBEDES’É

“Obedesé mi bos i lo mi ta boso Dios i boso lo ta mi pueblo.”—Yeremías 7:23

Nos por bira amigu di Dios?

 • Génesis 22:18; Santiago 2:23

  Abraham a bira amigu di Yehova pasobra el a skucha Dios i a pone fe den dje.

 • 2 Krónikanan 16:9

  Yehova lo yuda esnan ku ta obedes’é.

 • Salmo 25:14; 32:8

  Yehova ta duna su amigunan instrukshon.

 • Salmo 55:22

  Yehova lo sostené su amigunan.

2 YÒB TABATA AMIGU DI DIOS I A KEDA FIEL NA DJE

“Den tur esaki Yòb no a peka ni e no a kulpa Dios.”​—Yòb 1:22

Kon Satanas a ataká Yòb, i kon Yòb a reakshoná?

 • Yòb 1:10, 11

  Satanas a akusá Yòb ku e tabata egoista i ku e no tabata stima Dios.

 • Yob 1:12-19; 2:7

  Yehova a laga Satanas kita tur kos for di Yòb, i Satanas a asta dal Yòb ku un malesa teribel.

 • Yòb 27:5

  Aunke Yòb no tabata sa dikon e tabata sufri asina tantu, el a keda fiel na Dios.

3 SATANAS TA PURBA DI HALA NOS FOR DI YEHOVA

“Tur loke un hende tin e lo duna pa su bida.”—Yòb 2:4

Kon Satanas ta trata di kibra nos amistat ku Yehova?

 • 2 Korintionan 11:14

  Satanas ta usa triki pa pone nos desobedesé Yehova.

 • Proverbionan 24:10

  E ta purba di laga nos sinti ku nos no ta sufisiente bon pa sirbi Yehova.

 • 1 Pedro 5:8

  Satanas ta persiguí nos.

 • Proverbionan 27:11

  Skohe pa obedesé Yehova i bira su amigu leal. Asina bo ta mustra ku Satanas ta un mentiroso.

4 NOS TA OBEDESÉ YEHOVA PASOBRA NOS STIM’É

“Amor pa Dios ta nifiká ku nos ta kumpli ku su mandamentunan.”—1 Huan 5:3

Kon bo por bira amigu di Yehova?

 • Deuteronomio 6:​5

  Stima Dios. Esaki lo yuda bo obedes’é.

 • Isaías 48:17, 18

  Obedesé Yehova, i semper lo bai bo bon.

 • Deuteronomio 30:11-14

  Konfia ku Yehova no ta pidi bo hasi mas di loke bo por.

 • Filipensenan 4:13

  Hasi loke ta bon, i Yehova lo duna bo e forsa ku bo mester.