Romanonan 14:1-23

14  Risibí gustosamente e hende ku ta insigur tokante su fe. No husg’é tokante opinionnan personal.  Un tin fe pa kome tur kos, ma esun ku ta insigur tokante su fe ta kome bèrdura so.  Laga esun ku ta kome no menospresiá esun ku no ta kome, i laga esun ku no ta kome no husga esun ku ta kome, pasobra Dios a risibí e hende ei gustosamente.  Ken abo ta pa husga e sirbidó di un otro hende? Ta su doño ta disidí si e ta keda para òf kai. Sí, lo e keda para, pasobra Yehova por pon’é para.  Un hende ta haña ku un dia ta mas importante ku e otro; un otro ta haña ku e dia ei ta meskos ku tur otro; laga kada hende keda plenamente konvensí den su mente.  Esun ku ta konsiderá un dia komo spesial ta konsider’é spesial na onor di Yehova. Ademas, esun ku ta kome, ta na onor di Yehova e ta kome, pasobra e ta gradisí Dios; i esun ku no ta kome, ta na onor di Yehova e ta keda sin kome, i tòg e ta gradisí Dios.  De echo, ningun di nos no ta biba na onor di su mes so, i ningun hende no ta muri na onor di su mes so;  pasobra si nos ta biba, nos ta biba pa Yehova,* i si nos muri, nos ta muri pa Yehova. P’esei, sea ku nos biba òf nos muri, nos ta pertenesé na Yehova.  Pues, pa e motibu akí Kristu a muri i a bolbe biba, pa e por ta Señor tantu riba e mortonan komo e bibunan. 10  Pero pakiko bo ta husga bo ruman? Òf pakiko bo ta menospresiá bo ruman? De echo, nos tur lo para dilanti di e stul di huisio di Dios. 11  Pasobra ta pará skirbí: “‘Ami, Yehova, e Dios bibu, ta hura ku tur hende lo hinka rudia pa mi, i tur lenga lo rekonosé abiertamente ku ami ta Dios.’” 12  Pues anto, kada un di nos lo duna kuenta i rason na Dios pa nos akshonnan. 13  P’esei, laga nos no husga otro mas; mas bien, tuma e desishon akí: no pone un piedra di trompeká òf un opstákulo dilanti di un ruman. 14  Mi sa i mi ta konvensí pa medio di Señor Hesus ku nada no ta impuru riba su mes; solamente ora un hende ta konsiderá algu impuru, e ta impuru p’e. 15  Pues, si pa motibu di kuminda bo ruman ta sintié ofendí, bo no ta kana mas segun amor. No pone esun pa ken Kristu a muri kai den pèrdishon pa motibu di bo kuminda. 16  Pues, no laga hende papia malu di e bon ku boso ta hasi. 17  Pasobra e Reino di Dios no ta nifiká komementu i bebementu, ma ta nifiká hustisia, pas i goso ku spiritu santu. 18  Pasobra esun ku den e forma akí ta sirbi manera esklabo pa Kristu ta agradá Dios i tin e aprobashon di hende. 19  Pues, laga nos hasi esfuerso pa buska e kosnan ku ta promové pas i ku ta yuda edifiká otro. 20  Stòp di desbaratá e obra di Dios simplemente pa motibu di kuminda. Ta bèrdat ku tur kos ta limpi, pero ta malu ora un persona ta kome i pone otro hende trompeká. 21  Ta mihó pa no kome karni ni bebe biña ni hasi nada ku ta pone bo ruman trompeká. 22  Laga e fe ku bo tin keda un asuntu entre abo ku Dios. Felis ta e hende ku no ta kondená su mes ku loke e disidí di hasi. 23  Pero si e tin duda, e ta kondená kaba si e kome, pasobra e no ta kome a base di fe. Sí, tur loke no ta a base di fe ta piká.

Nota

Wak Apèndiks 2.