Onlad karga

Angimatalekan ed Pangipatalos na “Sagrado Iran Mensahe na Dios”—Roma 3:2

Angimatalekan ed Pangipatalos na “Sagrado Iran Mensahe na Dios”—Roma 3:2

Say katuaan nipaakar ed Dios et walad anggan dinan ya patalos na Biblia, tan inusar na Saray Tasi nen Jehova so dakel ed saratan diad apalabas a siglo. Akin ya nanggawa ray sarili dan patalos na Biblia ed modernon Ingles? Anto ray resulta? Bantayan so Angimatalekan ed Pangipatalos na “Sagrado Iran Mensahe na Dios”—Roma 3:2.