Onlad karga

Impormasyon na Opisina tan Pan-tour

Imbitaan mi kan man-tour ed saray opisina tan panag-imprintaan mi. Mananap na lokasyon tan oras na tour.

 

Serbia

Tos̆in bunar 58-60

11080 Beograd (Zemun)

SERBIA

+381 11-405-99-00

Pan-tour

Lunes anggad Biernes

8:00 a.m. anggad 11:00 a.m. tan 1:00 p.m. anggad 4:00 p.m.

Kabayag 1 oras

Saray Trabaho ed Sayan Branch

Mangaasikasod kimey na Saray Tasi nen Jehova ed Serbia tan Montenegro. Mangitra-translate na saray literaturan base ed Biblia diad salitan Serbian tan Serbian Sign Language.

I-download so tour brochure.