Onlad karga

Nodnonoten so Impatey nen Jesus

Nodnonoten so Impatey nen Jesus

Kada taon, nononoten na Saray Tasi nen Jehova so impatey nen Jesus unong ed paraan ya ingganggan to. (Lucas 22:19, 20) Labay mi kan imbitaan ya onatendi ed sayan importantin labi. Naaralan mo dia no panon kan nabendisyonan ed bilay tan impatey nen Jesus.