Onlad karga

Manpupulong met Iray Bibiin Tasi nen Jehova?

Manpupulong met Iray Bibiin Tasi nen Jehova?

On. Amin ya Tasi nen Jehova et managpulong, odino ministro—pati ray pigaran milyon ya bibii. Singa ibabaga na Biblia, ‘amayamay so bibiin mangiyaabawag na [maong a] balita.’​—Salmo 68:11, Maung a Balita.

Aaligen na saray bibiin Tasi nen Jehova so alimbawa na saray bibii nensaman ya nabasad Biblia. (Uliran 31:10-​31) Aliwan sikara so mangidadaulo ed kongregasyon, balet gagawaen day anggaay nayarian dan manpulong. Ibabangat da met ed ananak da iray prinsipyo na Biblia. (Uliran 1:8) Diad salita tan gawa, ipapanengneng na saray bibiin Tasi nen Jehova so maabig ya alimbawa.​—Tito 2:​3-5.