Onlad karga

Onlad saray karga

Anto so Panarian na Dios?

Anto so Panarian na Dios?

Say manunan topic ya imbangat nen Jesus et say Panarian na Dios. Anto so Panarian? Antoy gawaen na satan parad sika?