Onlad karga

Onlad saray karga

Akin et Aabuloyan na Dios so Paniirap?

Akin et Aabuloyan na Dios so Paniirap?

Dakel so mantetepet no akin ya grabe so busolan tan paniirap diad sayan mundo. Mangiiter so Biblia na makapnek tan makaligliwan ebat.