Onlad karga

Onlad saray karga

Kasin Pinalsa so Uniberso?

Kasin Pinalsa so Uniberso?

Say uniberso et balbaleg tan marakdakep. Panon iyan ginmapo? Kasin duga so ibabaga na Biblia ed inggapo na uniberso?