Onlad karga

Onlad saray karga

Kasin Kasalanan ed Dios so Pornograpiya?

Kasin Kasalanan ed Dios so Pornograpiya?

Iisipen na dakel ya totoo—anggan saramay relihyoso ni ingen—ya aliwan kasalanan ed Dios so pornograpiya. Duga ra kasi?