Onlad karga

Agmanganggan Aro

Agmanganggan Aro
VIEW

(1 Corinto 13:⁠8)

I-download:

 1. 1. Sankapatnagay

  Tuan aroan tayo—

  Anggapo itan ed mundo.

  Sankakaaro,

  Sanaagi tayo,

  Agtayo kabiangay mundo.

  (PRE-CHORUS)

  Say aro agmangangga;

  Sipan iya na Dios.

  (CHORUS)

  Tuan panangaro—

  Manlalapu ed Dios.

  Say Dios aro.

  Tuan panangaro—

  Ipanengneng tayo.

  Tan komon mansiansia

  Dia ed puso tayo—

  Panangaro.

 2. 2. No nasusubok

  Tan walay problema,

  Ompan onkapuy ti’ met la.

  Balet ombiskeg

  No ontulong tayo;

  Si Jehova’y manligliwa.

  (PRE-CHORUS)

  Say aro et mansiansia,

  Sipan iya na Dios.

  (CHORUS)

  Tuan panangaro—

  Manlalapu ed Dios.

  Say Dios aro.

  Tuan panangaro—

  Ipanengneng tayo.

  Tan komon mansiansia

  Dia ed puso tayo.

  (CHORUS)

  Tuan panangaro—

  Manlalapu ed Dios.

  Say Dios aro.

  Tuan panangaro—

  Ipanengneng tayo.

  Tan komon mansiansia

  Dia ed puso tayo—

  Panangaro,

  Panangaro,

  Panangaro.