Onlad karga

Onlad saray karga

Milumba Parad Bilay

Milumba Parad Bilay

I-download:

 1. 1. Onggapon

  Milumbad bilay.

  Say panpokusan mo

  Et dia ed premyo.

  Manpabiskeg natan

  Na pananisiam.

  Agmo la lilingawen

  So walad beneg.

  (KORO)

  Kanian

  Milumban ombatik.

  Milumbad bilay

  Tan anosan moy ombatik.

  Onnengneng kad premyo.

  Milumba kan ombatik.

  Ituloy moy batik mo

  Pian sikay manalo.

  Milumba ka.

  Milumba ka.

 2. 2. Paraiso—

  Talagan ontua itan.

  Dalin tawiren mo,

  Dios so nansipan.

  (KORO)

  Kanian

  Milumban ombatik.

  Milumbad bilay

  Tan anosan moy ombatik.

  Onnengneng kad premyo.

  Milumba kan ombatik.

  Ituloy moy batik mo

  Pian sikay manalo.

  Milumba ka.

  Milumba ka.

  Milumbad bilay.

  (BRIDGE)

  Labay na Diablo ya ontunda ka.

  Kaukolay mansungdo

  Komon agka onsuko.

  Kanian

  Milumban ombatik.

  Milumban ombatik.

  (KORO)

  Kanian

  Milumban ombatik.

  Milumbad bilay

  Tan anosan moy ombatik.

  Onnengneng kad premyo.

  Milumba kan ombatik.

  Ituloy moy batik mo

  Pian sikay manalo.

  Milumba ka.

  Milumba ka.

  Milumbad bilay.

  Milumbad bilay.

  Ituloy moy batik mo.

  Gala, ta mila kan

  Milumba.

  Milumba kan

  Ombatik.

  Milumbad bilay!