Onlad karga

Onlad saray karga

 KANSION 97

Say Bilay so Akadependid Salita na Dios

Manpili na Audio Rekording
Say Bilay so Akadependid Salita na Dios
VIEW

(Mateo 4:4)

 1. 1. Aliwan panangan labat

  so napambilayan.

  Mandependid Salitay Dios

  so pambilay tayo.

  Naliliknay kareenan,

  sayay panliketan.

  (KORO)

  Mandependid Salitay Dios

  so pambilay tayo.

  Agew-agew ya basaen

  pian nigiya tayo.

 2. 2. Dia ed Biblia nabasa ray

  tuan istoryay bilay,

  saramay pananisia da

  et tua tan mabiskeg.

  Impansungdo, ehemplo ra

  so makapaseseg.

  (KORO)

  Mandependid Salitay Dios

  so pambilay tayo.

  Agew-agew ya basaen

  pian nigiya tayo.

 3.  3. Legan ti yan babasaen

  naligliwa tayo.

  Karunongan so iter to

  pian mansungdo tayo.

  Dia ed puso et isinop,

  nababasa tayo.

  (KORO)

  Mandependid Salitay Dios

  so pambilay tayo.

  Agew-agew ya basaen

  pian nigiya tayo.

(Nengnengen met so Jos. 1:8; Roma 15:4.)