Onlad karga

Onlad saray karga

 KANSION 95

Mas Onliliwaway Dalan

Manpili na Audio Rekording
Mas Onliliwaway Dalan
VIEW

(Proverbio 4:18)

 1. 1. Inaral na saray propeta na Dios

  so Mesias ya impropesiya.

  Tan atalosan dan lapud sikato,

  wala so ilaloy pinalsa.

  Tan amta tayon natan lan panaon,

  si Kristo Jesus Ari la.

  Pakaamtad saya makapaliket,

  saray anghel pirawat da met!

  (KORO)

  Dalan natan mas maliwawa.

  Masnag, mas natatalosan.

  Jehova ya Dios angigiya.

  Say katuaan linminew la.

 2. 2. Si Kristo Jesus anuroy aripen

  pian lingkor na Dios so pakanen.

  Nitatarya ed duga ya panaon;

  Espirituy Dios ontutulong.

  On, nipaparungtal, natatalosan

  la natan iray katuaan.

  Salamat Jehova ed sayan amin,

  say dalan moy panliliketan.

  (KORO)

  Dalan natan mas maliwawa.

  Masnag, mas natatalosan.

  Jehova ya Dios angigiya.

  Say katuaan linminew la.