Onlad karga

Onlad saray karga

 KANSION 89

Ondengel tan Onunor Pian Nabendisyonan

Manpili na Audio Rekording
Ondengel tan Onunor Pian Nabendisyonan

(Lucas 11:28)

 1. 1. No dinengel moy Kristo, ipatnag ’tan.

  Mablin bangat to so giyad dalan.

  Manliket kan akaamta ed satan,

  tan lalo no satay iyaplikam.

  (KORO)

  Dengeley Dios, unoren

  pian bendisyoy awaten.

  Diad painawa na Dios onloob,

  no sikatoy unoren.

 2. 2. Nibaga ya say abung et proteksion,

  no niletneg ed suston pundasyon.

  No paigiya tayod Jesu-Kristo,

  magmaliw ’tan ya proteksion tayo.

  (KORO)

  Dengeley Dios, unoren

  pian bendisyoy awaten.

  Diad painawa na Dios onloob,

  no sikatoy unoren.

 3. 3. No tinmuboy kiew ed abay na ilog,

  diad panaon to et manbubunga.

  Ontan met no unoren si Jehova,

  say bendisyon so agla mangangga.

  (KORO)

  Dengeley Dios, unoren

  pian bendisyoy awaten.

  Diad painawa na Dios onloob,

  no sikatoy unoren.