Onlad karga

Onlad saray karga

 KANSION 70

Anapen Iray Makanepegan

Manpili na Audio Rekording
Anapen Iray Makanepegan

(Mateo 10:11-15)

 1. 1. No iyabawag yoy Panarian na Dios,

  oniay imbangat nen Jesus:

  ‘Inerman ya baryo, syudad looban—

  anapey narasad katuaan.

  Ibano ira, insan no ondengel

  say deen niwalad sikara.

  No bilang ta agda kayo awaten,

  ipagpag so sali, onla la.’

 2. 2. Amin ya mangaawat ed sikayo,

  mangaawat met ed Kristo.

  No makanepegan iran talaga—

  onkiwas, manlingkor met ira.

  Agka mapagpagad antoy ibaga,

  onsuportay Jehova’d sika.

  Nasagyat iray mauyamon too

  diad magalang ya pitongtong mo.

(Nengnengen met so Gawa 13:48; 16:14; Col. 4:6.)