Onlad karga

Onlad saray karga

KANSION 67

“Ipulong Mo so Salita”

“Ipulong Mo so Salita”

(2 Timoteo 4:2)

 1. 1. Ganggay Dios ed sikatayo

  ya ilalo so inabang tayo.

  Ta saya so kakkaukolan,

  nepeg tayo ya unoren itan.

  (KORO)

  On, pulongan

  tan amin pakabatan!

  Pulongan,

  antis ni na anggaan.

  Pulongan,

  mauyamoy bangatan.

  Say amin

  et pulongan!

 2. 2. Tua ya wala ray onsumpa,

  balawen man o pabaingan da.

  Jehova’y panmamatalekan.

  Ag-ontunda, manpulong nin siansia.

  (KORO)

  On, pulongan

  tan amin pakabatan!

  Pulongan,

  antis ni na anggaan.

  Pulongan,

  mauyamoy bangatan.

  Say amin

  et pulongan!

 3. 3. Balet wala ray mangawat,

  makuli tayo iran ibangat.

  Ta para ed kilalaban ’tan,

  ngaran na Dios tayoy pagalangan.

  (KORO)

  On, pulongan

  tan amin pakabatan!

  Pulongan,

  antis ni na anggaan.

  Pulongan,

  mauyamoy bangatan.

  Say amin

  et pulongan!