Onlad karga

Onlad saray karga

 KANSION 61

Onla Kayo Iran Tasi!

Manpili na Audio Rekording
Onla Kayo Iran Tasi!
VIEW

(Lucas 16:16)

 1. 1. Lingkor na Dios​—mapekder ed anggaan

  tan ag-antakot idepensay katuaan.

  Anggan sumpaen ni na Diablo,

  si Jehova’y ontulong pian manalo.

  (KORO)

  Ituloy so manlingkor, ag-ontutunda.

  Diad kimey na Dios, bilang Tasi to onla!

  Ipulong tayo pian naamtaay mundo

  ya asingsingger lay Paraiso.

 2. 2. Say mainawan bilay ag-anapen.

  Mundo tan manuley to agpaliketen.

  Mansiansia tayon andi-mantsa,

  katooran tayo et diad Jehova.

  (KORO)

  Ituloy so manlingkor, ag-ontutunda.

  Diad kimey na Dios, bilang Tasi to onla!

  Ipulong tayo pian naamtaay mundo

  ya asingsingger lay Paraiso.

 3. 3. Impulisay day Panarian tan say Dios,

  anggan say masanton ngaran pinauges.

  Mibiang ed pamasantod satan,

  diad amin ya nasyon iyabawag ’tan.

  (KORO)

  Ituloy so manlingkor, ag-ontutunda.

  Diad kimey na Dios, bilang Tasi to onla!

  Ipulong tayo pian naamtaay mundo

  ya asingsingger lay Paraiso.