Onlad karga

Onlad saray karga

 KANSION 58

Anapen Iray Mangaaro ed Kareenan

Manpili na Audio Rekording
Anapen Iray Mangaaro ed Kareenan
VIEW

(Lucas 10:6)

 1. 1. Si Jesu-Kristo so angiganggan:

  ‘Ipulong yo so katuaan

  tan say mensahe Panarian.’

  Inaro to iray karneroy Dios.

  Pinulongan, imbangat

  to ran maan-anos.

  Dia ed abung tan diad dalan,

  amin ira pakabatan,

  asingger lan naandi kairapan.

  (KORO)

  Ag-ontunda

  ya anapen iray totoon

  mangaarod kareenan

  tan kaabigan

  pian sikara

  so nilaban.

 2.  2. Agew nen Jehova’y asingger la.

  Itultuloy so pananap

  na ’yaralan tayoy Biblia.

  Ipaliknay aro ed sikara.

  Inabang mo so ilalon

  makaligliwa.

  Totoo so pakabatan,

  inerman so kawalaan,

  pansagpotan ya sabien irad man.

  (KORO)

  Ag-ontunda

  ya anapen iray totoon

  mangaarod kareenan

  tan kaabigan

  pian sikara

  so nilaban.