Onlad karga

Onlad saray karga

KANSION 57

Pulongan so Amin a Klase na Totoo

Pulongan so Amin a Klase na Totoo

(1 Timoteo 2:4)

 1. 1. Labay tayo ya aligen so Dios

  ya anggapoy panaglabi tayo.

  Ta say amin ya klase na too

  aawatey Dios bilang lingkor to.

  (KORO)

  Pulongay anggan siopa,

  agtayo manhuhusga.

  Mensahe Dios so ibaga tayo.

  Ipaamtad sikara

  ya labalabay na Dios

  amin magmaliw ya kaaro to.

 2. 2. Agti onnenengneng ed itsura,

  antokaman so kabibilay da.

  Say importante et say puso da

  pian si Jehova awaten to ra.

  (KORO)

  Pulongay anggan siopa,

  agtayo manhuhusga.

  Mensahe Dios so ibaga tayo.

  Ipaamtad sikara

  ya labalabay na Dios

  amin magmaliw ya kaaro to.

 3. 3. Dia ed amin ya klase na too

  ipasabi naamtaan tayo,

  ya siopaman a taynan toy mundo

  so makaapit met ed Dios tayo.

  (KORO)

  Pulongay anggan siopa,

  agtayo manhuhusga.

  Mensahe Dios so ibaga tayo.

  Ipaamtad sikara

  ya labalabay na Dios

  amin magmaliw ya kaaro to.