Onlad karga

Onlad saray karga

KANSION 54

“Saya so Dalan”

“Saya so Dalan”

(Isaias 30:20, 21)

 1. 1. Walay dalan ya niletneg

  la nensaman.

  Natan arengelan mo

  tan naamtaan.

  Bangat ya nen Kristo,

  boses toy nadngelan.

  Ditay pakalmoan mo

  na kareenan.

  (KORO)

  Sayay dalan, paarap ed bilay.

  Manakar dia, agka ontataynan.

  Inkuan na Dios: “Saya so dalan.”

  Mansiansia dia, ta saya so dalan.

 2. 2. Walay dalan na aro,

  Dios so nambangat.

  Agla mananap ed arum,

  wadia labat.

  Say aro toy perpekto,

  seguradon tua.

  Dalan ya na aro,

  nanengneng ed gawa.

  (KORO)

  Sayay dalan, paarap ed bilay.

  Manakar dia, agka ontataynan.

  Inkuan na Dios: “Saya so dalan.”

  Mansiansia dia, ta saya so dalan.

 3. 3. Walay dalan ya insipan

  na Dios tayo.

  Anggapoy mas maong ni

  ya naromog mo.

  Walay aroan

  tan walay kareenan.

  Dalan ya na bilay,

  Dios pisalamatan.

  (KORO)

  Sayay dalan, paarap ed bilay.

  Manakar dia, agka ontataynan.

  Inkuan na Dios: “Saya so dalan.”

  Mansiansia dia, ta saya so dalan.

(Nengnengen met so Sal. 32:8; 139:24; Pro. 6:23.)