Onlad karga

Onlad saray karga

 KANSION 45

Say Dadalepdepen na Pusok

Say Dadalepdepen na Pusok

(Salmo 19:14)

 1. 1. Say lanang kon iisipen,

  diad pusok dadalepdepen.

  Komon maabig ya amin.

  Labay ta kan paliketen.

  Tan no agak makaugip

  lapud mapagpagan maong.

  O Dios, sikay dalepdepen

  tan say bengatlan matunong.

 2. 2. Saray bengatla ya maong,

  malinis, tua, tan makana—

  naynay ko ran motekteken

  pian nonot ko so ondeen.

  Say karunongan mo, O Dios,

  mabmabli tan araldalem!

  Salitam so nodnonoten

  naiyulok ira komon.