Onlad karga

Onlad saray karga

 KANSION 4

“Si Jehova so Pastol Ko”

Manpili na Audio Rekording
“Si Jehova so Pastol Ko”
VIEW

(Salmo 23)

 1. 1. Pastol koy Dios a Jehova,

  kanian agak onkulang.

  Pilalek na pusok amta to,

  lingkor toy babantayan.

  Igigiya tod pastolan,

  danum, tan karikaan.

  Tan lapud matoor ya aro to,

  siak so nainawaan.

  Lapud matoor ya aro to,

  siak so nainawaan.

 2. 2. Basbas na inkatunong mo,

  ditan so panakaran.

  Komon agmo aabuloyan,

  nabalang ak ed dalan.

  Anggan wala ray peligro,

  sikay walad abay ko.

  Ta sikay Kaarok tan say Dios ko.

  On, siak so iwanwan mo.

  Sikay Kaarok tan say Dios ko.

  On, siak so iwanwan mo.

 3.  3. Sikay Pastol ko, Jehova.

  Naynay ka ya tumboken.

  Kaukolan koy itataryam,

  siak so papabiskegen.

  Tan seguradoy ilalok,

  saray imbagam ontua.

  O Jehova, arom so mansiansia,

  Pastol kod andi-angga.

  Jehova, arom so mansiansia,

  Pastol kod andi-angga.

(Nengnengen met so Sal. 28:9; 80:1.)