Onlad karga

Onlad saray karga

 KANSION 36

Alwaran so Puso Tayo

Manpili na Audio Rekording
Alwaran so Puso Tayo
VIEW

(Proverbio 4:23)

 1. 1. Say puso mi so alwaran,

  bilay mi met itan.

  Say Dios tayo, nabasa to

  so tuan inkatoo.

  Tan no maminsan ag-amta,

  napapalikdo la.

  Kanian say nonot usaren,

  tan pusoy kontrolen.

 2. 2. Inagew-agew Dios tayo

  so pampikasian.

  Pian diad ontan naiparaan

  so kapusoan.

  Tan say ibabangat na Dios

  labay tin unoren.

  No pusoy tua ya matunong,

  Dios so paliketen.

 3. 3. Pian pusoy naprotektaan

  say tua so nonoten.

  Dalepdepey Salitay Dios,

  diad puso panoen.

  Say mapangasin Dios tayo

  maarod lingkor to.

  Interon puson lingkoran

  tan pikaaroan.

(Nengnengen met so Sal. 34:1; Fil. 4:8; 1 Ped. 3:4.)