Onlad karga

Onlad saray karga

 KANSION 35

‘Seguroen Iray Mas Importantin Bengatla’

Manpili na Audio Rekording
‘Seguroen Iray Mas Importantin Bengatla’
VIEW

(Filipos 1:10)

 1. 1. Kaukolay pakatebek natan

  pian duga so unaen.

  Tan amtaen so mas importante,

  no anto ray gawaen.

  (KORO)

  Kamaongan so aroen

  tan say tuan Dios

  paliketen. Bendisyon awaten,

  no amtaen

  tan importante so unaen!

 2. 2. Wala kasi so mas importante

  nen say pampulong tayo?

  Pian mauyamo so tulongan

  ya onla ed dugan dalan.

  (KORO)

  Kamaongan so aroen

  tan say tuan Dios

  paliketen. Bendisyon awaten,

  no amtaen

  tan importante so unaen!

 3. 3. No gawaen tayoy importante,

  bilay so mas maliket.

  Deen na Dios manbantay ed puso,

  protektaan toy nonot.

  (KORO)

  Kamaongan so aroen

  tan say tuan Dios

  paliketen. Bendisyon awaten,

  no amtaen

  tan importante so unaen!