Onlad karga

Onlad saray karga

 KANSION 27

Say Kiparungtal na Ananak na Dios

Manpili na Audio Rekording
Say Kiparungtal na Ananak na Dios

(Roma 8:19)

 1. 1. Magano lan naamtaan

  iray anak na Dios.

  Manari la ra ed tawen,

  kaiba nen Jesus.

  (KORO)

  Say Dios et iparungtal to

  iray ananak to.

  Mikasakey irad Kristo

  ya awatey premyo.

 2. 2. Saramay wadia nid dalin,

  Kristoy narengel da.

  Tan tiponen to rad tawen

  pian nakompleto ra.

  (KORO)

  Say Dios et iparungtal to

  iray ananak to.

  Mikasakey irad Kristo

  ya awatey premyo.

  (BRIDGE)

  Insan onla ran milaban,

  kaibay Katawan.

  Piasawa rad Kordero

  et andi-anggaan.

  (KORO)

  Say Dios et iparungtal to

  iray ananak to.

  Mikasakey irad Kristo

  ya awatey premyo.