Onlad karga

Onlad saray karga

 KANSION 24

Ontatdang ed Palandey nen Jehova

Manpili na Audio Rekording
Ontatdang ed Palandey nen Jehova
VIEW

(Isaias 2:2-4)

 1. 1. Onnengneng kayo pa

  diad lampas da ray pukdol.

  Wadmay palandey nen Jehova

  niyatagey.

  Totooy oonla,

  nanlapud kada bansa.

  ‘Gali, manlingkor tid Dios,’

  kuan dad kada sakey.

  Saya lay panaon,

  say melag ya bilang ondakel.

  Sankanengneng tayo,

  si Jehova’y mamebendisyon.

  Natan et minilyon

  so manpapasakop la.

  Say Dios so unoren

  promisa dan gawaen.

 2.  2. Ingganggan nen Jesus

  ya manpulong itayo.

  Natan, dia ed amin

  mensahe nipasabi.

  Kristo et Ari la,

  say uley toy dapagan.

  Bibliay ’yaral tayo

  diad mauyamon too.

  Siansian ondarakel

  so bilang na baleg ya ulop.

  Maliket tin mibiang

  mansagpot ya amin tulongan.

  Boses so ikasil

  pian narengel na amin.

  ‘Galid, palandey nen Jehova,

  mansiansiad man.’