Onlad karga

Onlad saray karga

 KANSION 150

Anapen so Dios Pian Niliktar

Manpili na Audio Rekording
Anapen so Dios Pian Niliktar
VIEW

(Sofonias 2:3)

 1. 1. Onsusumpad Kristo

  iray nasyon ed mundo.

  Inkuan na Dios: “Anampot lay

  panuuley na too.”

  Kristoy onkiwas la,

  ta pian deralen ira.

  Tan say Panariay Dios mansiansia.

  Sayay asingsingger la!

  (KORO)

  Pian niliktar Dios anapen,

  panuley to so pilien.

  Manpaabeba,

  manmatoor ka.

  Say Panarian toy iyuna!

  Tan nengneng moy biskeg na Dios

  ya ilaban ka.

 2.  2. Agti ontutunda,

  depende lad sikara.

  No dengelen da o andi,

  mensahe ipasabi.

  Liknaay maligen,

  subok man so arapen.

  Wadtay Jehova ya ontulong.

  On, lingkor toy dengelen.

  (KORO)

  Pian niliktar Dios anapen,

  panuley to so pilien.

  Manpaabeba,

  manmatoor ka.

  Say Panarian toy iyuna!

  Tan nengneng moy biskeg na Dios

  ya ilaban ka.