Onlad karga

Onlad saray karga

 KANSION 143

Mansiansian Akabantay, Akaparaan, tan Mantalaran

Manpili na Audio Rekording
Mansiansian Akabantay, Akaparaan, tan Mantalaran
VIEW

(Roma 8:20-25)

 1. 1. Paneknekan nen Jehova

  ya say uley to so duga.

  On, bantayay nagagawa.

  Asingger lan talaga.

  (KORO)

  Lanang ya aliing, manparaan.

  Ag-onsawan mantalaran,

  onsabi lay anggaan!

 2. 2. Say agew so inggeter la,

  si Jesu-Kristo et onla.

  Mangidaulod armada,

  kalaban taloen da.

  (KORO)

  Lanang ya aliing, manparaan.

  Ag-onsawan mantalaran,

  onsabi lay anggaan!

 3. 3. Oneey-ey so pinalsa,

  manaanap na ligliwa.

  Jehova’n Dios onkiwas la.

  Nagawa la ray sipan.

  (KORO)

  Lanang ya aliing, manparaan.

  Ag-onsawan mantalaran,

  onsabi lay anggaan!

(Nengnengen met so Mat. 25:13; Luc. 12:36.)