Onlad karga

Onlad saray karga

 KANSION 136

“Sigpot a Tumang” Manlapud si Jehova

Manpili na Audio Rekording
“Sigpot a Tumang” Manlapud si Jehova

(Ruth 2:12)

 1. 1. Matoor so Dios, iimanoen toy

  manseserbi ed sikato.

  Tan amta to met ya lapud seseg da,

  mansasakripisyo ira.

  No say kapamilyam, abung tinaynan

  ta kimey na Dios inyunam.

  Amin a ginawam agto lingwanan,

  say tumang andi-anggaan.

  (KORO)

  Si Jehova’y manbendisyod sika.

  Sigpot ya tumang mo so iter to.

  Diad sikato et onsilong ka.

  Jehova’y matoor, say Dios so matua.

 2. 2. Ompan no maminsan nalikna tayo,

  asayang so sagpot tayo.

  Insan no maminsan nabebelatan,

  singa agsarag la itan.

  Diad Dios na ligliwa nibagam itan,

  ’pikasim sikay tulongan.

  Masanton espiritu so iter to

  tan wadtay agagi tayo.

  (KORO)

  Si Jehova’y manbendisyod sika.

  Sigpot ya tumang mo so iter to.

  Diad sikato et onsilong ka.

  Jehova’y matoor, say Dios so matua.

(Nengnengen met so Ukom 11:38-40; Isa. 41:10.)