Onlad karga

Onlad saray karga

 KANSION 132

Saksakey Ta La Natan

Manpili na Audio Rekording
Saksakey Ta La Natan
VIEW

(Genesis 2:23, 24)

 1. 1. Agko la bukor a siansia,

  say kaparehak et nalmok la.

  Pukel na saray pukel ko,

  sakey ta lan laman.

  Tan sika la natay gawak,

  inter ka nen Jehova ed siak.

  Pamilya ta lan dua natan

  tan mantulongan ta.

  Lanang ya Jehova’y lingkoran.

  Tulongan to ta

  pian aroan mansiansia.

  Tan tooren ta ’yan sipan,

  saniba ta’n nabendisyonan.

  Igalang ta si Jehova

  tan aroen ta kan lanang.