Onlad karga

Onlad saray karga

 KANSION 128

Mansungdo Anggad Anggaan

Manpili na Audio Rekording
Mansungdo Anggad Anggaan

(Mateo 24:13)

 1. 1. Amin ya insipan na Dios

  napanmatalekan.

  Ontulong ed pansusungdo

  so dugan kakabatan.

  Naynay tayo ya nonoten

  onsabi lay anggaan.

  Mas lalo ti nin ombiskeg

  no subok nasungdoan.

 2. 2. Pansiansiaen mo met komon

  so inmunan arom.

  Anggan anto ni ondalan

  ya subok sungdoan ’tan.

  Agka komon natatakot,

  si Jehova et wadtan.

  Say Dios et agto ka taynan

  tan agto ka pulyanan.

 3.  3. Mansungdo anggad anggaan

  diad ontan nilaban.

  Pian dia ed libro na bilay,

  ngaray niyukit lad man.

  Abuloyay panagsungdo,

  sumpaley gagala to.

  Say bendisyoy Dios awaten

  tan panliketan tayo.