Onlad karga

Onlad saray karga

 KANSION 118

“Aruman Moy Pananisia Mi”

“Aruman Moy Pananisia Mi”

(Lucas 17:5)

 1. 1. Lapud dabok kami labat Jehova,

  nalilingon naynay so puso mi.

  Wadtay tukson manggaway kasalanan;

  Say pananisia mi onkukulang.

  (KORO)

  O aruman mo pa so pananisia,

  Aman Jehova ipangasim pa.

  On, aruman mo pa so pananisia

  ta pian sikay nigalang mi Ama.

 2. 2. No andian kami na pananisia,

  Dios mi, say pusom so napaermen.

  Bilang samper, saya so manprotekta

  pian agnatatakot ed arapen.

  (KORO)

  O aruman mo pa so pananisia,

  Aman Jehova ipangasim pa.

  On, aruman mo pa so pananisia

  ta pian sikay nigalang mi Ama.

(Nengnengen met so Gen. 8:21; Heb. 11:6; 12:1.)