Onlad karga

Onlad saray karga

 KANSION 114

“Mananos”

Manpili na Audio Rekording
“Mananos”
VIEW

(Santiago 5:8)

 1. 1. Ngaray Dios ya Jehova

  so binalaw, dineralan.

  Pilalek ton nagawa

  ya satan et nalinisan.

  Anggan abaybayag la,

  siansian ag-onsasawa.

  Diad saray henerasyon,

  agaylay anos to.

  Labay to ya niliktar

  amin a klase na too.

  Lapud aro, maanos

  ton sumpaley gagala to.

 2. 2. No anos so ipatnag,

  balbaleg so nitulong to.

  Mansiansia tin kalmado,

  sanok naiwasan tayo.

  Tan saray positibo

  so nanengneng tid arum.

  Panisiaan tayo ra,

  ag-anapay lingo.

  Magmaliw nin balanse,

  anggano subok mansasbi.

  Mananos tan mansungdo.

  On, aligen so Dios tayo.