Onlad karga

Onlad saray karga

 KANSION 112

Si Jehova, Say Dios na Kareenan

Manpili na Audio Rekording
Si Jehova, Say Dios na Kareenan
VIEW

(Filipos 4:9)

 1. 1. Jehova O Ama,

  Dios ka na kareenan.

  Say espiritum iter pa

  pian mas lalon ombunga.

  Diad dondon nen Jesus,

  sikami so nibulos.

  Akaaro ka la natan,

  say bilay mi dinmeen.

 2. 2. Salitam O Dios mi,

  nanliwawad sikami.

  Dia ed mundon singa labi,

  saya so proteksion mi.

  Bendisyonan kami

  pian deen napansiansia,

  anggad isabi na agew

  ya takot naandi la.

 3. 3. Tinipon mo iray

  mangaaro ed sika.

  Dia ed tawen tan diad dalin,

  nankakasakey ira.

  Panariay ibaga;

  Guerra so naandi la.

  Mauyamo so manliket

  ta deen so mansiansia.