Onlad karga

Onlad saray karga

KANSION 109

Manaaroan ya Maong Manlapud Puso

Manaaroan ya Maong Manlapud Puso

(1 Pedro 1:22)

 1. 1. No tuan mangaaro tayo

  puso na Dios napaliket.

  Ta inmunan impatnag to,

  aaligen ti met.

  No manlapud puso itan,

  pankakaaroy onelet.

  Saray lingo et sakoban,

  aroy paneknekan.

  Lanang ti ran tulongan,

  kakaaron mankaukolan.

  Sikara so talosan,

  tuan kaaro et ontan.

  Impanengneng met nen Jesus

  so aro nen Jehova’n Dios.

  Puso tayoy apakiwas.

  Tuan aroy onggagapo

  diad kapusoan tayo.