Onlad karga

Onlad saray karga

 KANSION 106

Bayuboan so Kualidad ya Aro

Manpili na Audio Rekording
Bayuboan so Kualidad ya Aro
VIEW

(1 Corinto 13:1-8)

 1. 1. Labay tayo ya Dios aligen,

  diad pikakasi et kerewen.

  Tan say sankaimportantian

  tuan aro so nabayuboan.

  Anggano sankatalinoan,

  no anggapoy aro, sayang ’tan.

  Komon say aro napatnagan,

  panliketay Dios tayo itan.

 2. 2. Say aro et makapansungdo

  tan agmanbibilang na lingo.

  Akaparaan ya ontulong,

  manunan isipen toy arum.

  Anggan duga​—mapaabeba,

  maanos, tan manpalugar la.

  Ami’ bengatla nitepel to

  ta agbalot manganggay aro.