Onlad karga

Onlad saray karga

Kansion 141

Anapen Iray Mangaaro ed Kareenan

Anapen Iray Mangaaro ed Kareenan

I-download:

(Lucas 10:6)

 1. Si Jesu-Kristo so angiganggan:

  ‘Ipulong yo so katuaan,

  Say mensahe na Panarian.’

  Inaro to ray karnero na Dios.

  Nampulong tan

  imbangat to ran maan-anos.

  Diad ka’bungan tan diad dalan,

  Ipaamtan asingger lan

  naandi so amin ya kairapan.

  (KORO)

  Ag-ontunda

  ya anapen iray totoon

  mangaarod

  kareenan tan kaabigan,

  Pian sikara

  so nilaban.

 2. Asingger lay agew nen Jehova.

  Itultuloy ti mananap

  na ’yaralan tayoy Biblia.

  Ipaliknay aro ed sikara.

  Inabang so tuan ilalon

  makaligliwa

  Diad plaza tan diad tindaan,

  Pansagpotan, panliketan

  ya anapey karnero nen Jehova.

  (KORO)

  Ag-ontunda

  ya anapen iray totoon

  mangaarod

  kareenan tan kaabigan,

  Pian sikara

  so nilaban.