Onlad karga

Onlad saray karga

Kanta 65

“Saya so Dalan”

“Saya so Dalan”

(Isaias 30:20, 21)

1. Akabatan mo lay

Dalan na kare’nan.

Sayan dalan so

Niletneg la nensaman.

Bangat ’ya nen Kristo,

Boses toy nadngelan;

Dala’y kareenan,

Diad Biblia na’ralan.

(KORO)

Sayay Dalan ya ompugta’d bilay.

Ag-onsuawi tan ag-onlilingay!

Bilin na Dios: ‘Saya so Dalan;

Mansiansia dia, ta Saya so Dalan.’

2. Mansiansia ti’d saya,

Dalan ’ya na aro.

Dios so angibangat,

Inwanwan to tayo.

Aro to et sigpot,

Masimoon, matua.

Dalan ’ya na aro;

Kalaktip toy gawa.

(KORO)

Sayay Dalan ya ompugta’d bilay.

Ag-onsuawi tan ag-onlilingay!

Bilin na Dios: ‘Saya so Dalan;

Mansiansia dia, ta Saya so Dalan.’

3. Dalan ’ya na bilay,

Dia so pankurangan.

Oniay sipan na Dios:

Sayay sanka’bigan,

Ompugta’d aroan,

Tan ed kareenan.

Dalan parad bilay,

Dios pisalamatan.

(KORO)

Sayay Dalan ya ompugta’d bilay.

Ag-onsuawi tan ag-onlilingay!

Bilin na Dios: ‘Saya so Dalan;

Mansiansia dia, ta Saya so Dalan.’

(Nengnengen met so Sal. 32:8; 139:24; Uli. 6:23.)