Onlad karga

Onlad saray karga

Kanta 135

Mansungdo Anggad Anggaan

Mansungdo Anggad Anggaan

(Mateo 24:13)

1. Lapud saray sipan na Dios

A napanmatalkan.

Makapansusungdo tayo,

Maseseg ed Panarian.

Lawas tayon sankanonot

So agew nen Jehova.

Nasagmak man iray subok,

Manmatoor nin siansia.

2. Pansiansiaen mon ampetang

So inmunan arom.

Anggan anto so nagawa,

Ituloy moy pansungdom.

Pabiskegey pananisia.

On, agka manduaruwa.

Agka taynan nen Jehova,

Tulong iter to’d sika.

3. Mansungdo anggad anggaan

Pian sikay nilaban.

Ngaran mo’d libro na bilay

So niyukit la’d satan.

Abuloyan yon nasumpal

So gagalay pansungdo.

Bendisyoy Dios nagamoran

Tan gayagan maando.