Onlad karga

Onlad saray karga

Kanta 81

“Aruman Moy Pananisia Mi”

“Aruman Moy Pananisia Mi”

(Lucas 17:5)

1. Lapud imperpekto kami Jehova,

Tendensiay puso mi so onsuawi.

Wadtan met so patit na kasalanan​—

Say iletey na pananisia mi.

(KORO)

Pananisia mi aruman mo sirin.

Say tulong mo ipagamor mo pa.

Pananisia mi aruman pa sirin,

Pian nigalang mi ka, O Jehova.

2. No sikami kulang na pananisia,

O Jehova, say pusom manermen.

Pananisian malet so salimbeng mi,

Pian agmi takotan so arapen.

(KORO)

Pananisia mi aruman mo sirin.

Say tulong mo ipagamor mo pa.

Pananisia mi aruman pa sirin,

Pian nigalang mi ka, O Jehova.

(Nengnengen met so Gen. 8:21; Heb. 11:6; 12:1.)