Onlad karga

Onlad saray karga

Introduksion

Introduksion

ANTOY NIBAGAM?

Kasin karaanan lay Biblia? Odino siansia nin mausar natan? Oniay mismon ibabaga na Biblia: “Say interon Kasulatan et impuyan na Dios tan makagunggona.”2 Timoteo 3:16, 17.

Nabasad sayan isyu na Panag-bantayan so pigaran praktikal a bilin na Biblia tan no panon kan man-enjoy tan minabang ed pambabasam na Biblia.