Onlad karga

Onlad saray karga

Kasin Asingger Lay Anggaan na Mundo?

Kasin Asingger Lay Anggaan na Mundo?

Lapud anggapo ni tinmua ed saray amayamay ya hula na totoo tungkol ed anggaan na mundo, kasin labay ya ibaga na satan ya gawa-gawa o is-istorya labat itan?

ANTOY IBABAGA NA BIBLIA?

  • Panon ya mangangga so mundo?

  • Kapigan itan nagawa?

  • Kasin makaligtas ka?

  • Antoy itsura tan kipapasen na mundo kayari na satan?

Seguradon naliketan tan naligliwa ka ed ebat na Biblia ed saratan ya tepet a nabasa ed sayan magasin.

Maliket kan tulongan na saray Tasi nen Jehova pian naamtaan mo ray arum nin impormasyon tungkol ed gagala na Dios.