Onlad karga

Onlad saray karga

Introduksion

Introduksion

Akin et onggragrabe lay situasyon na mundo?

Ibabaga na Biblia: “Agkanepegan na too ya igiya so dilin kupbang to.”​—Jeremias 10:23.

Nabasad sayan Onliing! no akin ya minilyon so manisia ya magmaliw a balibali so bilay na totoo diad arapen.