Onlad karga

Onlad saray karga

Introduksion

Introduksion

Iner so pakaromogan tayoy tulong no inatey so inad-aro tayo?

Ipaliwawa na sarayan artikulo no anto ray posiblin nagawa tan naliknam no inatey so inad-arom, ontan met iray praktikal ya nagawaan mo pian nasarag moy paneermen mo.