Onlad karga

Onlad saray karga

Introduksion

Introduksion

INER SO PAKAROMOGAN TAYOY NAPANMATALKAN YA BILIN NIPAAKAR ED MALIKET YA KABIBILAY?

Ibabaga na Biblia: “Maliket iramay andiay pakabalawan so panagbilay da.”​—Salmo 119:1.

Nabasa ed sarayan pitoran artikulo iray napanmatalkan tan asubok lan prinsipyo ya makatulong na baleg pian maliket so kabibilay tayo.